Help

Quick Message

How to Return

วิธีการคืนสินค้า

หากต้องการส่งคืนสินค้าส่ง email มาได้ที่ [email protected] เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดรายละเอียดด้านล่างนี้

เหตุผลในการคืนสินค้าและคืนเงิน
1. หากลูกค้ามีความประสงค์ที่จะขอคืนสินค้า,เปลี่ยนสินค้าหรือขอเงินคืน สามารถทำได้ ภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้า ตามกรณีดังต่อไปนี้
 • บรรจุภัณฑ์ของสินค้าเกิดชำรุดอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ก่อนถึงมือลูกค้า
 • สินค้าแตกต่างจากที่บรรยายสินค้าบนหน้าเว็บไซต์
 • สินค้าเกิดความเสียหายหรือไม่สามารถใช้งานได้
 • สินค้าไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้า (สินค้าราคาไม่เกิน 10,000 บาท)

เงื่อนไขการรับคืนสินค้าข้างต้น โดยสินค้าที่จะคืนต้องอยู่ในสภาพพร้อมขาย กล่าวคือ อยู่ในสภาพเดียวกับตอนที่ลูกค้าได้รับสินค้า บรรจุภัณฑ์ยังปิดสนิท ไม่มีการแกะผลิตภัณฑ์ไปใช้งาน ป้ายราคา ป้ายยี่ห้อ ยังคงอยู่บนบรรจุภัณฑ์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเสียหายและบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้ายังคงอยู่ในสภาพเดิมให้ส่งสินค้าทั้งหมดส่งกล่องสินค้า, ใบรับประกันและเอกสารอุปกรณ์ทุกชิ้นที่ได้รับรวมถึงของแถมตามโปรโมชั่นกลับมาทางบริษัท ทั้งนี้ หากสินค้าไม่อยู่ในสภาพพร้อมขายหรือเกิน7วันหลังจากได้รับสินค้า บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยน/คืนสินค้าดังกล่าวทุกกรณี*** ในกรณีที่ลูกค้ามิได้ส่งสินค้ากลับมายังบริษัทฯ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการคืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้าให้

2. สินค้าเกิดความเสียหาย, ไม่สามารถใช้ งานได้หรือได้รับไม่ครบถ้วนเงื่อนไขการรับคืนสินค้าข้างต้นสามารถลองผลิตภัณฑ์ได้แต่สินค้า ต้องยังอยู่ในสภาพที่ใหม่และไม่ได้เกิดการชำรุดจากการใช้งาน การส่งคืนสินค้าให้ส่งกล่องสินค้า, ใบรับประกันและเอกสารรวมถึงอุปกรณ์ทุกชิ้นที่ได้รับรวมถึงของแถมตามโปรโมชั่นกลับมาทางบริษัทเพื่อทำการตรวจสอบ ในกรณีที่สินค้าเกิดความเสียหายภายใน 7 วันนับหลังจากได้รับสินค้า บริษัทจะทำการเปลี่ยนสินค้าให้ หากเกินจาก 7 วันหลังจากที่ได้รับสินค้า บริษัทจะดำเนินการส่งซ่อม2ผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถคืนสินค้าได้กรณีสินค้าที่ได้รับมีความสมบูรณ์แต่อยู่ในกลุ่มสินค้าเหล่านี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนคืนสินค้าในทุกกรณี
 • สินค้าประเภทที่ใช้แล้วหมดไปเช่นเครื่องสำอาง, อาหารเสริม, สบู่, แชมพู, ครีมบำรุงผิว, น้ำหอม, อาหารและเครื่องดื่มหรือผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน
 • ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์, โปรแกรม, CD, DVD, เกม, สื่อบันเทิงต่างๆ, ตลับหมึก, บัตรเติมเงินและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน (ยกเว้นกรณีไม่สามารถใช้งานได้หรือไม่ครบถ้วน)
 • สินค้าในกลุ่มสิ่งพิมพ์ทั่วไปและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เช่นวารสาร, หนังสือพิมพ์, หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (ยกเว้นกรณีไม่สามารถใช้งานได้หรือไม่ครบถ้วน)
 • สินค้าที่สามารถปรับขนาดได้เช่นเครื่องประดับอัญมณีและนาฬิกา
 • เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ประเภทตู้เย็นหรือเครื่องซักผ้า
 • สินค้าที่มีการสัมผัสร่างกายโดยตรง เช่น เครื่องปั๊มน้ำนม, จุกนม, ชุดชั้นใน, ผ้าอ้อมและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน
 • สินค้าของแถมที่เกิดการชำรุดหรือต่างจากคำอธิบายในเว็บไซต์
 • กรณีสีไม่ตรงกับในรูปภาพที่ปรากฏในเว็บไซต์อันเนื่องมาจากความแตกต่างกันเล็กน้อยเช่นความเข้มของสีที่แตกต่าง
3. สินค้าที่มีข้อจำกัดในการคืนสินค้ากรณีสินค้าที่ได้รับมีความสมบูรณ์แต่อยู่ในกลุ่มสินค้าเหล่านี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนคืนสินค้าในทุกกรณี
 • สินค้าประเภทเสื้อผ้า รองเท้า ในกรณีขนาดไม่เหมาะสม คืนสินค้าได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น (ทางเราจะรับผิดชอบค่าขนส่งสินค้าในการเปลี่ยนสินค้า)
 • สินค้าประเภทกระเป๋า ต้องไม่แกะออกมาจากพัสดุที่ห่อหุ้มตัวสินค้า
 • สินค้าประเภทชุดชั้นใน ต้องไม่เคยนำมาลองใส่สัมผัสร่างกายโดยตรง
4. ค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้าทางกู๊ดส์จะรับผิดชอบในส่วนค่าขนส่งในการคืนสินค้า เฉพาะในกรณีที่เป็นผลมาจากข้อผิดพลาดของทางบริษัท
 • กรุงเทพฯและปริมณฑล ไม่เกิน 65 บาท
 • ต่างจังหวัด ไม่เกิน 95 บาท
5. กรณีสินค้าเกิดการชำรุดหลังหมดระยะเวลา 7 วันกรณีสินค้าเกิดการชำรุดในระยะเวลา 7 วันหลังจากได้รับสินค้าแต่ยังอยู่ในช่วงระยะเวลารับประกันสินค้ากรุณาติดต่อเจ้าของผลิตภัณฑ์ ตามเอกสารใบประกันสินค้า6เงื่อนไขการคืนเงิน
 • หากมีการยกเลิกรายการก่อนทำการบรรจุสินค้าลงกล่อง ทางบริษัทฯจะทำการแจ้ง Refund ไปทางธนาคาร เพื่อทำการยกเลิกรายการดังกล่าว
 • กรณีที่มีการคืนสินค้าหลังจากได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯจะทำการปรับปรุงคืนวงเงินไปยังบัญชีของลูกค้าภายใน 7-14 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทฯได้ทำการตรวจสอบและยืนยันการรับคืนสินค้า ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย