Help

Quick Message

Method of Payment

ตัวเลือกการชำระเงินจะมี 3 แบบ

1. บัตรเครดิต/เดบิต(ให้บริการเร็วๆนี้)

2. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (เมื่อโอนเงินเรียบร้อยให้ส่งสลิปบัญชีได้ที่ ฟอร์มแจ้งการชำระเงิน)

เลขที่บัญชีธนาคาร

kbank.jpg?1481100119597

3. บริการเก็บเงินปลายทาง

6.png?1480476515952