Help

Quick Message

วิธีการชำระเงิน

ตัวเลือกการชำระเงินจะมี 3 แบบ


1. บัตรเครดิต/เดบิต(ให้บริการเร็วๆนี้)


2. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (เมื่อโอนเงินเรียบร้อยให้ส่งสลิปบัญชีได้ที่ ฟอร์มแจ้งการชำระเงิน)


เลขที่บัญชีธนาคาร

kbank.jpg?1481100119597


3. บริการเก็บเงินปลายทาง


6.png?1480476515952